top of page

קורא.ת ומתרגם.ת

מספר משרה

5976283433

מיקום

אופן עבודה

מהבית/מרחוק

סוג משרה

שעתית

קורא.ת ומתרגם.ת
קוראים.ות שוטפים.ות של עברית מקראית לקריאה ולתת משוב על תרגום באנגלית לפרויקט זמני.

תיאור התפקיד:

• על הקוראים.ות להיות מנוסים.ות מאוד בעברית מקראית, קריאה והבנה השפה בצורה שוטפת.
• יכולת לקרוא ולכתוב באנגלית ולהעביר את המשוב למתרגמים.
• שליטה בשפה העברית החדשה היא פלוס.
• גישה למחשב ולאינטרנט

דרישות התפקיד:

bottom of page